طراحی و مدادرنگی پیشرفته

اساتید : صادق سلوکی

روز : چهار شنبه

ساعت کلاس : 14 تا 17

ظرفیت کلاس : 10

ظرفیت باقی مانده : 5

هزینه کلاس : 4,200,000 ریال

طراحی و مدادرنگی پیشرفته

اساتید : صادق سلوکی

روز : چهار شنبه

ساعت کلاس : 17 تا 20

ظرفیت کلاس : 8

ظرفیت باقی مانده : 1

هزینه کلاس : 4,200,000 ریال

طراحی و مدادرنگی پیشرفته

اساتید : صادق سلوکی

روز : چهار شنبه

ساعت کلاس : 17 تا 20

ظرفیت کلاس : 8

ظرفیت باقی مانده : 8

هزینه کلاس : 4,200,000 ریال

طراحی مقدماتی نوجوانان

اساتید : علیرضا رمضانی

روز : چهار شنبه

ساعت کلاس : 17 تا 19

ظرفیت کلاس : 8

ظرفیت باقی مانده : 8

هزینه کلاس : 3,600,000 ریال

طراحی و مدادرنگی پیشرفته

اساتید : صادق سلوکی

روز : چهار شنبه

ساعت کلاس : 14 تا 17

ظرفیت کلاس : 10

ظرفیت باقی مانده : 9

هزینه کلاس : 4,200,000 ریال

نقاشی کودکان

اساتید :

روز : پنج شنبه

ساعت کلاس : 11:30 تا 13

ظرفیت کلاس : 6

ظرفیت باقی مانده : 6

هزینه کلاس : 3,600,000 ریال

نقاشی کودکان

اساتید :

روز : پنج شنبه

ساعت کلاس : 11:30 تا 13

ظرفیت کلاس : 6

ظرفیت باقی مانده : 3

هزینه کلاس : 3,600,000 ریال

آبرنگ

اساتید : صادق سلوکی

روز : پنج شنبه

ساعت کلاس : 14 تا 17

ظرفیت کلاس : 8

ظرفیت باقی مانده : 8

هزینه کلاس : 4,500,000 ریال

طراحی پیشرفته

اساتید : صادق سلوکی

روز : پنج شنبه

ساعت کلاس : 17 تا 20

ظرفیت کلاس : 10

ظرفیت باقی مانده : -1

هزینه کلاس : 4,200,000 ریال

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به زیبارا می باشد | طراحی و توسعه توسط هنر برنامه نویسان پارسی