طراحی مقدماتی

اساتید : صادق سلوکی

روز : غیر حضوری

ساعت کلاس :

ظرفیت کلاس :

ظرفیت باقی مانده : -1

هزینه کلاس : 990,000 ریال

مدادرنگی ترم یک

اساتید : صادق سلوکی

روز : غیر حضوری

ساعت کلاس :

ظرفیت کلاس :

ظرفیت باقی مانده :

هزینه کلاس : 990,000 ریال

مدادرنگی ترم دو

اساتید : صادق سلوکی

روز : غیر حضوری

ساعت کلاس :

ظرفیت کلاس :

ظرفیت باقی مانده :

هزینه کلاس : 990,000 ریال

طراحی مقدماتی

اساتید : صادق سلوکی

روز : غیر حضوری

ساعت کلاس :

ظرفیت کلاس :

ظرفیت باقی مانده : -1

هزینه کلاس : 990,000 ریال

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به زیبارا می باشد | طراحی و توسعه توسط هنر برنامه نویسان پارسی