طراحی مقدماتی نوجوانان

اساتید : فاطمه تاجیک

روز : یک شنبه

ساعت کلاس : 16 تا 19

ظرفیت کلاس : 10

ظرفیت باقی مانده : 8

هزینه کلاس : 3,600,000 ریال

طراحی پیشرفته

اساتید : صادق سلوکی

روز : یک شنبه

ساعت کلاس : 17 تا 20

ظرفیت کلاس : 10

ظرفیت باقی مانده : 9

هزینه کلاس : 4,200,000 ریال

رنگ روغن

اساتید : صادق سلوکی

روز : دو شنبه

ساعت کلاس : 14 تا 17

ظرفیت کلاس : 8

ظرفیت باقی مانده : 8

هزینه کلاس : 4,500,000 ریال

رنگ روغن

اساتید : صادق سلوکی

روز : دو شنبه

ساعت کلاس : 17 تا 20

ظرفیت کلاس : 8

ظرفیت باقی مانده : 6

هزینه کلاس : 4,500,000 ریال

نقاشی کودکان

اساتید : ریحانه بهرامی

روز : دو شنبه

ساعت کلاس : 17 تا 18:30

ظرفیت کلاس : 6

ظرفیت باقی مانده : 6

هزینه کلاس : 2,500,000 ریال

مداد رنگی و طراحی پیشرفته

اساتید : صادق سلوکی

روز : سه شنبه

ساعت کلاس : 10 تا 13

ظرفیت کلاس : 8

ظرفیت باقی مانده : 5

هزینه کلاس : 4,200,000 ریال

آبرنگ

اساتید : صادق سلوکی

روز : سه شنبه

ساعت کلاس : 17 تا 20

ظرفیت کلاس : 8

ظرفیت باقی مانده : 8

هزینه کلاس : 4,500,000 ریال

آبرنگ

اساتید : صادق سلوکی

روز : سه شنبه

ساعت کلاس : 14 تا 17

ظرفیت کلاس : 8

ظرفیت باقی مانده : 8

هزینه کلاس : 4,500,000 ریال

رنگ روغن

اساتید : صادق سلوکی

روز : چهار شنبه

ساعت کلاس : 14 تا 17

ظرفیت کلاس : 8

ظرفیت باقی مانده : 8

هزینه کلاس : 4,500,000 ریال

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به زیبارا می باشد | طراحی و توسعه توسط هنر برنامه نویسان پارسی